Læreplaner

 

I fagene dansk, historie og samfundsfag danner de danske bekendtgørelser for gymnasiet grundlaget for undervisningen. I de tysksprogede fag, Tysk, Matematik, Biologi, Kemi, Fysik og Engelsk undervises der ud fra læreplaner udarbejdet af det Tyske undervisningsministerium, ”Kultusministerkonferenz”, som er adgangsgivende på de danske videregående uddannelser.

 

Matematikundervisningen følger også den danske bekendtgørelse, se den her: www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152507#Bil35

 

Uddannelsesmål

 

Ved at følge nedenstående links, kan man finde de lovpligtige uddannelsesmål for de tre danske gymnasiefag på Sankt Petri Skole:

Dansk A, Historie A og Samfundsfag C

 

 

 
 
Larslejsstræde 5 1451 København K | Tlf: +45 33 13 04 62 | E-mail: kontor@adm.sanktpetriskole.dk