International tysk-dansk studentereksamen DIAP

 
Som det eneste gymnasium i Danmark tilbyder Sankt Petri Skole en international tysk-dansk studentereksamen, også kaldt "DIAP", som står for "Deutsche Internationale Abiturprüfung". Denne eksamen anerkendes på linje med en dansk studentereksamen og er derfor adgangsgivende for en videregående uddannelse i Danmark.
 
Den tyske del af eksamensordningen findes her

 

Studentereksamen efter reglerne i DIAP

I modsætning til en dansk studentereksamen, der består af 9 eksamener, består en tysk studentereksamen kun af 3 skriftlige og 2 mundtlige eksamener. Disse 5 eksamener vægtes med cirka 1/3 i den samlede bedømmelse. De sidste 2/3 af den samlede bedømmelse består af de halvårlige karakterer som man har modtaget i den såkaldte kvalifikationsfase, der udgøres af de to sidste skoleår af gymnasiet, altså 11.(2.G) og 12.klasse (3.G).

 

 

3 skriftlige eksamensfag

Dansk

Tysk

Matematik, fysik eller kemi (tysk)

 

2 mundtlige eksamensfag

Historie (dansk)

 

Matematik, fysik, kemi, eller geografi (tysk eller tysk-engelsk for geografis vedkommende).

 

Optagelse på danske og tyske videregående uddannelser

DIAP giver adgang til en bred vifte af studier inden for såvel humanistiske som naturfaglige områder på danske og tyske universiteter og andre højere læreanstalter.

 

Optagelse på videregående uddannelser over hele verden

En bestået DIAP giver ligeledes adgang til optagelse på engelsksprogede universiteter i f.eks. USA og Storbritannien.
 
Larslejsstræde 5 1451 København K | Tlf: +45 33 13 04 62 | E-mail: kontor@adm.sanktpetriskole.dk