Skolens struktur og afgangsprøver


Sankt Petri Skole er en dansk-tysk privatskole, der følger den danske lovgivning gældende for privatskoler samt reglerne for de tyske udlandsskoler. Skolen omfatter 0. til 9. klasse efter dansk tællemåde (svarende til 1. til 10. klasse med tysk tællemåde). I det danske skolesystem niveaudeles der ikke som i det tyske efter 4. klasse, men først efter 9. klasse, hvor eleverne kan fortsætte deres uddannelse med et treårigt forløb på gymnasiet.
 
9. klasse afsluttes hvert år af eleverne med „Folkeskolens 9. klasseprøve“ i fagene dansk, engelsk, matematik og fysik. I skiftende år afsluttes med et udtræk af et af fagene tysk, religion eller samfundskundskab samt et udtræk af enten biologi eller geografi. Desuden vælger eleven selv, om han/hun vil gå op i fransk.
 
I 9. klasse aflægger eleverne også den tyske afgangsprøve ”SEK I”, Sekundarstufenprüfung I, som er en tysk centralprøve gældende for de tyske udlandsskoler. Eleverne prøves i to skriftlige fag, herunder tysk, engelsk eller matematik og enkelte mundtlige fag. Eleverne opnår således også et afgangsbevis, der er anerkendt i Tyskland, og som kan bruges, hvis skolegangen fortsættes i tysksproget regi.
 
90 % af skolens elever fortsætter efter 9. klasse deres uddannelse på et offentligt eller privat gymnasie, hvilket tydeligt ligger over landsgennemsnittet.


Gymnasial overbygning

 
Sankt Petri Skole tilbyder en gymnasial overbygning med klassetrinnene 10 til 12 (svarende til 1. til 3. g). Som afslutning på det 12. skoleår kan eleverne aflægge en tysk-dansk studentereksamen, den såkaldte DIA. Forkortelsen står for ”Tysk international studentereksamen”. DIA er udviklet af det tyske udlandsskolevæsen og er anerkendt som en dansk studentereksamen af det danske undervisningsministerium.
DIA giver umiddelbar adgang til højere læreanstalter i Danmark og i Tyskland, hvad enten der er tale om naturvidenskabelige eller humanistiske retninger. Undervisningssproget er dansk, når det gælder fagene dansk, historie og samfundskundskab, engelsk i fagene engelsk og geografi og tysk i de øvrige fag.
 
Larslejsstr├Žde 5 1451 K├Şbenhavn K | Tlf: +45 33 13 04 62 | E-mail: kontor@adm.sanktpetriskole.dk