Plus X

 
Siden 2009 er det muligt for alle menighedsmedlemmer at supplere medlemsbidraget på 150 kr. årligt med et beløb på x-antal kroner, der går til et helt bestemt på forhånd defineret projekt. Via disse midler var vi f.eks. i stand til at få konstrueret og bygget ”et herberg” til vores julekrybbefigurer. Som menighed i udlandet, hvor 35 % af det årlig budget udgøres af gaver, fondsmidler, entreindtægter og sponsorater, er denne form for økonomisk støtte af meget stor betydning.
 
 
Vores julekrybbe – anskaffet for menighedsmedlemmers pengegaver.
 
Larslejsstr├Žde 11 1451 Kopenhagen K | Tel: +45 33 13 38 33 | E-mail: kirchenbuero@sankt-petri.dk