Ernst Henrich Berling (1708-1750)


 
Berlingske Tidende er en af verdens ældste aviser. Avisen fik sit navn efter Ernst Heinrich Berling, som blev født den 22. marts 1708 i Mecklenburg.
 
Han blev uddannet som bogtrykker i Lauenburg, arbejdede bl.a. i Hamburg og rejste i 1731 til København, fordi han havde fået et tilbud om et job hos bogtrykker J. Høpfner, hvis fine universitetstrykkeri lå i Fiolstræde. Her gik det godt med den unge svend. Meget hurtigt lærte han det danske sprog, og han ændrede sit navn til Ernst Henrich Berling. I 1732 blev han i Sankt Petri Kirke gift med Høpfners steddatter Cecilie Cathrine Godiche. Allerede to år efter etablerede Berling sig som selvstændig bogtrykker i Store Kannikestræde 19.
 
Ernst Henrich Berling blev kendt for at udgive nogle af 1700-tallets smukkeste og mest spændende bøger fra sit trykkeri som f.eks. i 1744 den første danske udgave af Daniel Defoes ”Robinson Crusoe” eller sin nabo Ludvig Holbergs skrifter, som Berling havde et tæt samarbejdede med lige indtil sin død i 1750. Holberg var ellers meget kritisk over for bogtrykkere og mente, at de var ”dovne og ufornuftige”.
 
Udstyrelsen af hans trykkeris mest kostbare bøger om dansk arkitektur som arkitekten og forfatteren Laurids de Thurahs Den danske Vitruvius og Hafnia Hodierna betegner et stort fremskridt i dansk bogtryk.
 
I 1747 fik Berling det eneste danske skriftstøberi overdraget af regeringen, og samtidig blev han udnævnt til hofbogtrykker. 27. december 1748 fik han for sig og sine arvinger privilegium på at udgive aviser på dansk, tysk og fransk og også til at bringe udlandsnyt. Den første berlingske avis hed ”Kjøbenhavnske Danske Post-Tidender” og udkom 3. januar 1749. Men Ernst Henrich Berlings efternavn blev i folkemunde hængende på avisen, og senere kom den med rette til at hedde Berlingske Tidende.
 
200 år senere, i 1949, opsatte Berlingske Tidende i Sankt Petri gravkapellernes urtehave en mindetavle om Ernst Henrich Berling, der med sin indsats som avisudgiver skabte den moderne danske nyhedsformidling.
 
Ernst Henrich Berlings biograf Henry Hellssen kalder ham ”foregangsmand”, og det omfatter såvel fremskridtet i dansk pressehistorie som også den i dansk bogtryk, der skyldes ham.
Dr. Johannes Jensen
 
 
Litteratur:
Henry Hellssen, Foregangsmanden Ernst Henrich Berling, Introduction ved Svend Dahl, København 1958.
Dansk Biografisk Leksikon.
 
 
Larslejsstr├Žde 11 1451 Kopenhagen K | Tel: +45 33 13 38 33 | E-mail: kirchenbuero@sankt-petri.dk