Stiftsbygningen i Larslejsstræde 7

 
I den nuværende bygning, opført i 1899, lå der 38 etværelseslejligheder, der tilsammen udgjorde Thymes og Pelts Stiftelse. Indtil slutningen af 1980erne blev de fleste af dem beboet af kvinder, hvis skæbne på en eller anden måde havde ført dem til København, men som indeni blev ved med at have stærke følelser for deres hjemstavn i Tyskland, Siebenbürgen (Rumænien), Schlesien (Polen) eller Østrig.
Derudover husede bygningen Sankt Petri Skoles vicevært og kirketjener, Harald May, inden da dennes far samt studerende med tilknytning til Sankt Petri eller til det tyske mindretal.
Stiftsforstanderinderne bl.a. Gisela Ekner og Margot Zirpel, der varetog dette hverv som medlemmer af menighedsrådet, havde en grundfæstet diakonisk tilgang til denne opgave, men det var kun et spørgsmål om tid, før de ægte stiftsdamer ville være en saga blot.
Etværelseslejligheder, delt toilet på gangen. fælles bad i kælderen, en baghave, der var blevet til skolegård - alt det var ikke længere tidssvarende, og menigheden havde overhovedet ingen økonomiske midler til at ændre grundlæggende på dette.
Samtidig betød det stadigt voksende elevtal i Sankt Petri Skole, at skolen havde hårdt brug for en udvidelse af de fysiske rammer. En følge af Tvindloven var ydermere, at menigheden ikke ville kunne leje en bygning ud til en skolebestyrelse, som den selv var en vedtægtsbestemt del af med to repræsentanter for menigheden. Således blev bygningen solgt til skolen i 1997.
Kun ganske få tjenesteboliger for bl.a. kirkemusikeren minder om, at klasselokalerne, SFO’en osv. engang var et hjem for mennesker, der havde fundet deres anden hjemstavn i Sankt Petri.
Tekst: Claudia Hoffmann Dose
 
 

Mindetavlen

 
Over indgangen til bygningen i Larslejsstræde 7 er der indsat denne tysksprogede mindetavle, der stammer fra en ældre bygning, hvor stiftelsen for fattige menighedsmedlemmer havde til huse.
Oversat lyder teksten således:
Fromme forfædre grundlagde i årene 1737 og 1780/1750 disse velgørende stiftelsersom i året 1807 blev udslettet fuldstændig af en ildsvåde forårsaget af fjendtligt bombardement, men som i 1816 kunne rejse sig af asken ved Guds velsignelse, Deres Kongelige Majestæters Nåde og ædle menneskevenners milde gaver.
Måtte den derved være sikret en lykkelig beståen.
Momsen. Ponsaing, Ældste
Schultz, Christensen, Launy. Kuratorer
Korfitsen, Böttger, Forstandere
 
 
Mindetavle over indgangsportalen til stiftsbygingen.

Im Stift haben heute die 0.-2. Klasse und die SFO der Sankt Petri Schule ihre Heimat
 
Larslejsstr├Žde 11 1451 Kopenhagen K | Tel: +45 33 13 38 33 | E-mail: kirchenbuero@sankt-petri.dk