Målsætning for Sankt Petri Kulturcentrum

 

En af de centrale sætninger i menighedens målsætning lyder som følgende: „Vi ser os ikke mindst som forbindelsesled mellem det tyske og det danske kirke- og kulturliv.“

Kulturarbejdet i Sankt Petri foregår i regi af dansk-tysk kulturcentrum, der er grundlagt i 1998. Dets mål er at gøre Sankt Petri til et mødested mellem tyske og tysk-danske institutioner i København. Christian-V.-sal, kirkens forhenværende nordlige sideskib, der blev etableret ved restaureringen, er rammen om møder og arrangementer. På denne måde laves der en forbindelse til den tid, hvor Sankt Petri havde betydning som et afgørende åndeligt midtpunkt i København. En tid, som sluttede for omkring 150 år siden.

Kulturarbejdet skal dog også tillægges værdi ud fra en indholdsmæssig, teologisk begrundelse. Arbejdet udføres ud fra den overbevisning, at livet i troen ikke kan leves med mening bag lukkede døre og høje mure, men derimod i dialog med et stort antal mennesker, i dialog med det "virkelige" liv, med hverdagen.

Det er kendetegnende for den lutherske reformation, at individet skal og bør gøre brug af troen i sit eget hverdags-, familie- og arbejdsliv. "Gudstjenesten" skal ikke kun holdes søndag morgen, men også til dagligt. Søndagsgudstjenesten skal ses som kilden herfor. Derfor skal den holdes på éns modersmål, så deltagerne kan forstå, hvad den handler om. Det er derfor, at reformatorerne har gjort en indsats for skoleuddannelsen, og at tilbagetrækningen til et liv bagved klostermure fravælges.

Teologisk kan dette begrundes med "inkarnationen", det, at "Gud blev menneske" – det vil sige, at Gud kom i verden. Siden Jesu tid har vi egentlig ikke længere behøvet at forestille os Gud hensat til en særlig verden over os, men som en kraft midt i livet.

Derfor inviterer vi også livet i al dens farver og med al dets nuancer ind i vores kirkebygning. Sankt Petri skal præges af åbne døre – som et tegn på Guds åbenhed, som vi vil bringe bud om.

 
 
 
Larslejsstræde 11 1451 Kopenhagen K | Tel: +45 33 13 38 33 | E-mail: kirchenbuero@sankt-petri.dk