Slots og & Kulturstyrelsen, SLKS

 
Siden den seneste restaurering har Slots & Kulturstyrelsen overtaget ansvaret for Sankt Petri Kirke og Gravkapellers bygningsmæssige tilstand,
idet styrelsen har til opgave at bevare slotte og ejendomme for staten. I kraft af Sankt Petris særlige privilegier i forhold kongehuset hører Sankt Petris bygninger ind under denne ordning.
 
Inden overdragelsen til den danske stat i 1996 blev menigheden plaget af store bekymringer vedrørende bygningernes tilstand, som den følte et stort ansvar over for, men manglede midler til at vedligeholde.
En gang årligt foretager SLKS en inspektion sammen med menighedens kirkeværge, Wulf Wätjen, hvor SLKE på den ene side holder nøje øje med, at menighedens brug af de betroede bygninger sker i overensstemmelse med SLKE’ forestillinger og krav, mens der på den anden siden udpeges bygningsmæssige tiltag, som SLKE ønsker at sætte i værk.
 
 
Læs mere om SLKS HER: slks.dk 
Larslejsstræde 11 1451 Kopenhagen K | Tel: +45 33 13 38 33 | E-mail: kirchenbuero@sankt-petri.dk