Den kongelige Patron

 
Den dag i dag har Sankt Petri stadigvæk en særlig forbindelse til det danske kongehus. I året 1616 udgav kong Christian IV en forordning, i hvilken han bestemte, at en kongelig patron skulle holde øje med menighedens privilegier. Patronen agerer således på vegne af kongehuset, oprindelig en funktion, som blev varetaget af rigets finansminister. Vores nuværende kongelige patron er generalløjtnant Kjeld Hillingsø.
Kjeld Hillingsø blev født i Århus i 1935 og havde en tysk mor. Hillingsø begyndte sin karriere i Søværnet. I 1956 skiftede han til Hæren, hvor han blev løjtnant i 1959. Efter at have gjort tjeneste i forskellige enheder i staben og troppeenheder samt virket som lærer ved Militærakademiet og på Hærens Officersskole blev Hillingsø i 1991 forfremmet til generalmajor og chef for Hærens Operative Kommando. 1993 blev han generalløjtnant og chef for Enhedskommandoen for den nordlige del af NATO´s Centralregion (BALTAP) og tillige chef for Forsvarets Operative Styrker. Han gik på pension i 1995.
Kjeld Hillingsø er gift med Birgitta Hillingsø, født Iuel. Han er far til skuespillerinden Ellen Hillingsø og til lægen Jens Hillingsø, tidligere formand for Læger uden Grænser.
 
 
Læs HER hvordan vores kongelige patron Kjeld Hillingsø præsenterer sig selv i en artikel i PetriPosten
 
 
Vores kongelige patron ved hans officielle præsentation til menighedens 433. fødselsdag den 24.02.2008
 
Larslejsstræde 11 1451 Kopenhagen K | Tel: +45 33 13 38 33 | E-mail: kirchenbuero@sankt-petri.dk