Identitet og vision

 

Sankt Petri Kirke har en dobbelt identitet. Som tysk menighed i udlandet er vi kontraktligt knyttet til Den Evangeliske Kirke i Tyskland og har rødder i den liturgiske, teologiske og kulturelle tradition i den tyske lutherske skole.
Samtidigt er vi som tysksproget menighed del af Den Danske Folkekirke. Vi er i dag en menighed, som bestræber sig på at knytte to sprog, to kulturer og to identiteter sammen i en økumenisk åben kontekst.
Ved grundlæggelsen i år 1575 var vores menighed ansvarlig for den danske konges tysksprogede undersåtter i hovedstaden København. Også her skulle alle undersåtter efter reformationen kunne holde gudstjeneste på deres eget modersmål. Grundlæggelsen d. 20. februar 1575 gør os til den næstældste tyske menighed i udlandet; Stockholm er den ældste. Det, at landets elite dengang brugte det tyske sprog ved hoffet, i erhvervslivet, militæret og kulturlivet, var grundlaget for Sankt Petri Kirkens særlige betydning.
 
Mange betydningsfulde navne i den danske stats historie (en stat, som de facto gik helt ned til grænsen ved det nuværende Hamborg) er knyttet til vores menighed; mange af rigets betydningsfulde personligheder fra det 17. - 19. århundrede hviler i kirkens gravkapeller.
 
Den dag i dag har vores menighed og Sankt Petri Skole stadig en særlig relation til Kongehuset – en relation, der plejes via vores Kongelige Patron Kjeld Hillingsø.
 
Vores menighed lever dog ikke kun af dens historie og de historiske bygninger (Sankt Petri er byens ældste nuværende kirkebygning og den eneste kirkebygning fra middelalderen), den er også et levende mødested.
 
Søndagsgudstjenesten er efter vores forståelse midtpunktet for menighedslivet. Efter gudstjenesten mødes vi til kirkekaffe i Christian V-sal, som støder op til kirkeskibet, eller – om sommeren – i den idylliske urtehave. Det er et ideelt sted for at knytte kontakter, bruge det tyske sprog og afklare nogle indledende spørgsmål med henblik på dåb, konfirmation og vielse. En gang om måneden holder vi ”familiesøndag” med børne- og familiegudstjeneste.
 
Musikarbejdet er et yderligere vigtigt element i menighedslivet. Lige for tiden synger omkring 70 sangere af forskellig nationalitet i vores kirkekor. Organisten leder samtidigt Sankt Petri Skolens 4 skolekor. Musikgudstjenesterne, som holdes en gang om måneden, fremmer musikkens indbyrdes forbindelse til gudstjenesten.
 
Vores menighed har i dag flere end 1000 medlemmer, som samtidig på deres bopæl er medlemmer af Den danske Folkekirke (eller Den Evangeliske Kirke i Tyskland). Vi ser os ikke mindst som et forbindelsesled mellem det tyske og danske kirke- og kulturliv. Vi er del af Citykirke-samarbejdet i København.
 
Den tætte relation til Sankt Petri Skole har siden grundlæggelsen spillet en særlig rolle for os. To medlemmer af menighedsrådet er medlemmer af skolekommissionen. Den faste præst underviser i faget religion og er også sjælesørger for skolens ansatte, elever og pårørende.
 
Vi har derudover tætte relationer til den reformerte menighed, som vi regelmæssigt holder fælles gudstjeneste med, og til den tysksprogede evangeliske menighed i Malmø samt den tysksprogede katolske menighed i København.
 
 
En tysk udlandsmenighed, en del af den Danske Folkekirke i hjertet af København.
 
Larslejsstræde 11 1451 Kopenhagen K | Tel: +45 33 13 38 33 | E-mail: kirchenbuero@sankt-petri.dk