Rundtur på egen hånd

 
Her kan man få et første indtryk af kirken.
Klik på et tal for at finde ud af hvad det drejer sig om og for at se billeder.
 

 

 
Tilbage

1 Hinrich Krock: ”Die Himmelfahrt Christi” - 1732

Maleren Heinrich Krock, født i Flensburg i 1671, blev i 1706 udnævnt til hofmaler af den danske konge. Maleriet viser Kristi Himmelfart. Motivet er opdelt i en jordslig og en himmelsk sfære: På jorden iagttager de 11 apostle overvældet og ængsteligt, hvordan himlen åbner sig, og hvordan deres genopstandne herre farer op. Værket er skænket af Carl Adolph von Plessen i 1732. Familiens gravsted kan ses i gravkapellerne. I 2005 blev maleriet restaureret med støtte fra Slots- og Ejendomsstyrelsen, Ernst von Siemens Kunststiftung og Sonning-Fonden. Billede

Tilbage

Ukendt mester: ”t´Licht is op den Kandelaer gestelt” – ultimo 16. århundrede


Det hollandske ordsprog i midten af maleriet refererer til en sætning fra Jesus i Matthæusevangeliet: „Man tænder heller ikke et Lys og sætter det under Skæppen, men paa Lysestagen.“ (Matthæusevangeliet 5,15). Fra de protestantiske kirkers synspunkt blev evangeliets lys opdaget påny under reformationen. Betydningsfulde reformerede og lutherske teologer sidder og står forenet rundt om bordet; i midten over lyset Martin Luther til venstre og Johannes Calvin til højre. Overfor dem prøver 3 repræsentanter fra den romersk-katolske kirke (en kardinal, paven, og en munk) i fællesskab med djævlen at puste evangeliets lys ud. Billede
Tilbage

3 Orgelet - 1938

Sankt Petri Kirkes første orgel blev bygget af Johann Lorentz d. Æ. i 1639. I det 17. og 18. århundrede blev orglet ombygget og udvidet af Gottfried Fritzsche og Lambert Daniel Kastensen. Det nuværende orgel blev skænket til menigheden af Adolf Lange og hustru fru Sophie, det blev indviet d. 3. april 1938. Orglet er produceret af firmaet W. Sauer i Frankfurt (Oder) og råder over 42 stemmer på 3 manualer og pedal. Oprindeligt var det placeret på en empore foran tårnrummet. Ved den sidste restaurering af kirken (1994-1999) blev orglet ført tilbage til dets oprindelige tilstand og placeret i det nordre midterskib. Orglet er et vigtigt arbejde i den tidlige orgelbevægelse og det eneste bevarede Sauerorgel i Skandinavien. Billede

Tilbage

4 Hinrich Krock: ”Jesus auf dem Ölberg” – 1730-1731

Oprindeligt var dette maleri kirkens altertavle. Alteret, som hoffets billedhugger J.F. Ehbisch havde skabt i 1730, blev dog ødelagt i 1807 ved englændernes bombardement af København. Altertavlen kunne reddes inden ødelæggelsen. Jesus, som forudser døden ved korset, beder her i Gethsemane have (Lukasevangeliet 22,42): ”Fader, hvis du vil, så tag dette bæger fra mig. Dog, ske ikke min vilje, men din.” I baggrunden ses de sovende disciple. Billede
Tilbage

5 Prædikestol, døbefonten og lysestage – 19. århundrede

Prædikestolen blev lavet af J.A. Meyer i 1816.
Døbefonten, en trefod, og den store lysestage er værker af forgyldt messing i sen empire-stil (1830). Nu til dags står årets påskelys på lysestagen.
Tilbage

6 J. L. Lund: ”Die Auferstehung” - 1819

>Det nye alter i neoklassistisk stil blev skabt af J.A. Meyer i 1819 som erstatning for det alter, der blev ødelagt ved bombardementet i 1807. Altertavlen viser Kristi opstandelse. Maleriet er et værk af den danske maler J. L. Lund, en professor ved kunstakademiet, hvis værker bar præg af Nazarenernes stil. Det er skænket af Friederike, født Münter, og Constantin Brun. Familien Münters gravsted er i urtehaven, som er omsluttet af gravkapellerne.
Nogle dele af det i 1807 ødelagte barokke alter blev genbrugt i det nye alter. Dette gælder bl.a. de fire korintiske kapitæler. Billede
Tilbage

7 Lysekrone

Lysekronerne af messing stammer fra forskellige perioder. Det ældste eksemplar, en 12-armet lysekrone, der er skænket af Pastor J. Lassenius, stammer fra 1693. Denne og de syv andre lysekroner blev i 1884 flyttet fra gravkapellerne ind i kirken, da der her manglede lysekroner. Den store 24-armede lysekrone i midterskibet stammer fra år 1732 og har sidenhen oplyst den centrale korshvælvning. Billede
Tilbage

8 Ludger Trautmann: „Kreuzigungs-Triptychon“ – 2000

Maleriets motiv er den korsfæstede Kristus i centrum, flankeret af de to røvere, der er straffet på samme måde.
Værket i tre dele var del af en passionsudstilling af den hamburgske kunstner i år 2000 i Sankt Petri Kirke og har sidenhen hængt på dette sted. Billede
Tilbage

9 Christian d. V Saal

 
Larslejsstræde 11 1451 Kopenhagen K | Tel: +45 33 13 38 33 | E-mail: kirchenbuero@sankt-petri.dk