FAQ


 

FAQ - Frequently Asked Questions

 

1. Hvordan finansieres Sankt Petri menighed?

Vores menighed er i stand til selv at skaffe ca. 35 % af de årlige udgifter f.eks. gennem legater, gaver, sponsorater til kirkemusikken, medlemsbidrag og gebyrer. Størstedelen af vores budget, ca. 60 %, er et tilskud fra kirkeministeriet. De resterende 5 % får vi fra EKD (Evangelische Kirche in Deutschland).

 

 

2. Hvorfor skal jeg betale et medlemsbidrag?

Medlemsbidraget på p.t. 150 kr. pr. husstand om året spiller en afgørende rolle. Da menighedsmedlemmerne bor meget spredt, er der ikke noget geografisk tilhørsforhold til Sankt Petri menighed, og derfor viser betaling af medlemsbidrag, at man er medlem af menigheden. Når man har betalt medlemsbidrag i et år, har man stemmeret ved valg af præst og til menighedsrådet.

Derfor er det af afgørende betydning, at vi ved, hvem der er medlem og dermed har stemmeret. Sådan står det i vores vedtægter, som Dronning Margrethe II bekræftede på ny i 2000. Desuden er det vigtigt at have det helt præcise overblik over medlemsantallet ved forhandlinger med vores partnere.

Økonomisk set spiller medlemsbidraget ikke så stor en rolle: medlemsbidragene dækker ca. 2 % af vores udgifter.

 

3. Hvorfor er gaver vigtige for Sankt Petri?

Sankt Petri har altid været afhængig af at modtage gaver. Vores aktion 100 + X, hvor der er mulighed for at giver gaver sammen med menighedsbidraget, gør det muligt for os at gennemføre helt konkrete projekter. Anskaffelsen af englen, de hellige tre konger, yderligere et får, herberget og belysningen til vores julekrybbe er kommet i stand på den måde. Forrummet til menighedslokalerne i Bugenhagensaal blev også istandsat for sådanne midler.

Givere af gaver øremærker dog også midlerne til vores fadderskaber, kirkemusikken, kirkearbejdet for børn osv. Gaver, knyttet til særlige formål eller ej, dækker en ikke uvæsentlig del af vores budget.

Gaver kan indbetales på konto: Danske Bank: Reg.-Nr 4865, kontonummer 640 1279. Følgetekst: Sankt Petri Menighedsråd og evt. formål.

 

Gaver er fradragsberettigede over for skattevæsenet, bortset fra de første 500 kr. SKAT underrettes direkte af Petri - kontroller alligevel selvangivelsen for en sikkerheds skyld.

 

4. Hvordan trækker jeg mine gaver til Sankt Petri fra i skat?

Man kunne sige det således: Du giver gaver - Sankt Petri ordner mellemværendet med SKAT. I princippet forholder det sig således, men der er nogle regler, der skal følges: Hvis man er skattepligtig i Danmark, indberetter vi gavebeløbet til SKAT. SKAT fastsætter hvert år et maksimumbeløb for fradragsberettigede gaver. I 2010 er beløbet 14.500 kr. De første 500 kr. kan ikke trækkes fra. Af denne årsag indberetter vi IKKE gavebeløb på under 500 kr. til SKAT. Bestemmelserne betyder således, at en indbetaling på 15.000 kr. ville udløse det maksimale fradragsbeløb på 14.500 kr.

 

 

Vores gavekonto hos Danske Bank: Reg.-nr 4865, kontonummer 640 1279.

Følgetekst: Sankt Petri Menighedsråd.

 

5. Hvordan finansierer vi vores fadderbørn?

Størstedelen af de ca. 9000 kr. til vores fire fadderbørn i Indien og Bangladesh kommer fra kollektindsamlinger i forbindelse med gudstjenesterne. Derudover er der en mangfoldighed af individuelle kilder: kollekter til barnedåb, konfirmation og vielser. Et menighedsmedlem iværksatte en udlodning på nettet i forbindelse med sin voksendåb, et andet gav indtægter fra salget af håndarbejder ved en sommerfest, og et tredje medlem gav honoraret fra et foredrag om Sankt Petri til fordel for fadderbørnene. Fantasien sættes ingen grænser….

 

6. Er Sankt Petri en frimenighed?

Nej, Sankt Petri er evangelisk-luthersk og er den tysksprogede menighed i den danske folkekirke. Navnet SANKT Petri stammer fra middelalderen, hvor kirken hed Sankt Peder.

 

7. Hvilken status har Sankt Petri Kirkes præst?

Når stillingen skal genbesættes, slår EKD (Evangelische Kirche in Deutschland) stillingen op. Efter en ansøgningsrunde hos EKD, foreslår EKD Sankt Petri en vifte af egnede kandidater, som menighedsrådet foretager en udvælgelse iblandt. De stemmeberettigede menighedsmedlemmer vælger præsten blandt disse kandidater. Efter at EKD har udsendt præsten, udnævnes præsten gennem Kirkeministeriet af den danske regent og indsættes af domprovsten.Det betyder bl.a., at præsten i Sankt Petri ifølge dansk lov også har en civilretslig funktion ved vielser, hvilket adskiller sig fra tysk lovgivning.

Udsendelsen er begrænset til et åremål på 6 år. En forlængelse er mulig - efter aftale med EKD.

 

8. Hvem er PetriPosts læsere?

PetriPost har et oplag på 1100 eksemplarer og sendes til mere end 700 forskellige adresser (4 gange årligt). Gennem PetriPost og gudstjenestebesøg har mange nye medlemmer dannet sig et første indtryk af, hvilken menighed Sankt Petri er. Læserne er selvfølgelig primært medlemmer af menigheden, Sankt Petri Skole og venner af Sankt Petri i hele Danmark, Tyskland, Østrig, Schweiz, Sverige etc.

 

9. Hvilken forbindelse er der mellem den tysk-reformerte menighed i Gothersgade og Sankt Petri?

Menighedernes grundlag er forskelligt, hhv. reformert og evangelisk-luthersk. Der er tale om to selvstændige menigheder med forskellig historisk baggrund og deraf følgende traditioner, men i sommerferien og omkring Nytår holdes der fælles gudstjenester – skiftevis under ledelse af præsten fra den Reformerte menighed og Sankt Petri menighed.

 

 

 
 

Billedet ovenover viser udsigten fra Sankt Petris kirketårn mod naboen Vor Frue Kirke!

 
Larslejsstr├Žde 11 1451 Kopenhagen K | Tel: +45 33 13 38 33 | E-mail: kirchenbuero@sankt-petri.dk