NYHEDER


 
 

Festlig afsked for 9. klasse – Dimissionsfest

 
Onsdag den 23. juni 2010 var der Dimissionsfest for vores 9. klasser årgang 2010. Festlighederne fandt sted i Christian V. sal i Sankt Petri Kirke.
 
Efter fællessangen „Danmark nu blunder den lyse nat”, henvendte den tyske ambassadør Dr. Christoph Jessen sig til elever, forældre, lærere og gæster fra den tyske ambassade samt til skolekommissionen.
 
Formanden for skolekommissionen holdt ligeledes en tale for eleverne og skitserede elevernes vej fra 0. klasse til i dag. Han understregede, at eleverne er godt klædt på til den næste etape i deres liv.
 
Skoleleder Dagmar Leng Mortensen gjorde også opmærksom på de specielle kompetencer, som eleverne kun kan erhverve sig her på skolen og skildrede på hvilken speciel vis den tyske og den danske kultur knyttes sammen. Herefter kom overrækkelsen af eksamensbeviser.
 
Før buffeten sang gæsterne med assistance fra Kantor Marc Baumann melodien „ Die Gedanken sind frei“ .
 
Vi ønsker vores elever alt godt i fremtiden!