AKTUELL


 

Et blik tilbage i skolens historie

 
Mandag den 29. januar 2018 besøgte forfatter og historiker OIe Brandenborg Jensen Sankt Petri Skole, og han gav et foredrag med udgangspunkt i hans bog ”Landesgruppe Dänemark”, der udkom i sommeren 2017. Bogen handler om, hvordan det tyske nazistiske parti, NSDAP, organiserede sine aktiviteter i Danmark før og under Anden Verdenskrig. Ud fra studier i arkiver i bl.a. Berlin og Freiburg har Ole B. Jensen bl.a. kunnet kortlægge hvilke partimedlemmer, der har opholdt sig i København i perioden – herunder hvem der har haft tilknytning til Sankt Petri Skole. Oplysningerne gav sidste år anledning til, at skolen blev beskyldt for at ”skjule sin fortid”, og der udspandt sig en debat i Berlingske og i andre medier.
 
Ole B. Jensen gav i foredraget eksempler på partimedlemmernes position og virke, og tegnede derigennem et billede af et hårdt og nazificeret miljø, der måtte have medført alt fra indoktrinering af elever til fortrængning af jøder fra skolen. Den del af skolens historie har været underbelyst i de hidtidige fremstillinger af skolens historie, hvilket Oles bog nu har bidraget til at sætte fokus på.
 
Philipp Alexander Ostrowicz, næstformand i skolekommissionen, fortalte bl.a. derfor i sin velkomst til foredraget, at skolen inden længe offentliggør sammensætningen af en forskerkommission og indholdet i et forskningsprojekt, der skal koncentrere sig om denne periode på skolen.
 
Foredraget blev holdt i gymnastiksalen, der gennem tiden har lagt gulv til mange historiske handlinger – denne gang var der cirka 90 elever, lærere og interesserede gæster, der som del af undervisningen eller som følge af nysgerrighed fik en god oplevelse med sig fr