Værdigrundlag

 

 

Vi åbner verdener!

Vi er en dansk-tysk skole i hjertet af København, som lever og formidler begge sprog og kulturer ligeværdigt. Vi har en 450-årig historie, er den ældste tyske udlandsskole i verden og har en særlig forbindelse til det danske kongehus og Sankt Petri Kirke. Samtidig lever vi midt i et moderne, demokratisk samfund, som igen er del af et sammenhængende Europa. Vi er en international skole, der ser muligheder i menneskers forskellighed.
 
 

Vores verden

Skole betyder tillid - en tillid som vi hver dag og til stadighed skaber sammen. Valget af skole er en af de væsentligste beslutninger, som elever og forældre træffer med hinanden. Vi opfatter ikke dannelse som et abstrakt mål, men derimod som en konkret forpligtelse; den er mere end udarbejdelse af et pensum og omfatter den hele personlighed og dens udvikling – åndeligt, musisk-kreativt, socialt.
Vi forstår skolen som et fællesskab mellem elever, lærere og forældre, der har den enkeltes såvel som fællesskabets behov for øje. Læring kræver regler og frihed; sjov og nysgerrighed; respekt og tillid. Den behøver pålidelige, trygge rammer, inden for hvilke den enkelte bliver fordret og udfordret og kan udfolde sit potentiale. Vores tolerance hører op der, hvor intolerance begynder. Mobning, udgrænsning og lignende har ingen plads hos os.

 

 

Sproget som nøgle

På Sankt Petri Skole spiller sproget en nøglerolle. Sproget åbner døre til omverdenen og til os selv. Vores kulturelle forståelse er formidlet gennem sprog; det omsætter verden i ord, lærer os mellemtoner og nuancer at kende, udvider vores horisont i mødet med andre og, ikke mindst, med det ukendte. Således bygger Sankt Petri skoles dansk-tyske karakter ikke alene bro mellem vores to sprog, lande og kulturer; den fremmer den enkelte elevs interkulturelle kompetencer og sætter hende/ham i stand til at navigere i en multikulturel og global verden.

 

 

Mod nye verdener...

Ved siden af sproglige kompetencer lægger vi vægt på en grundfæstet faglig dannelse og formidling. Kun den, som går i dybden med et emne, er i stand til at reflektere over det og danne sig en egen holdning.
Undervisningen har som udgangspunkt elevernes åbenhed og nysgerrighed. Varierede arbejdsformer og læringstilgange har her deres naturlige plads, og skolens centrale beliggenhed muliggør inddragelse af byen i dens mangfoldighed, samtidig med at den digitale verden byder på uendelige muligheder.
Bag Sankt Petris gamle mure ligger således en moderne og engageret skole. Vi har ståsted i den europæiske humanismes tradition, bygger vores samvær på kristelige værdier og går ind for et åbent samfund. Vores udgangspunkt er nysgerrighed over for verden; det er vores opgave i fællesskab med eleverne at åbne den. Uden derved at miste betagelsen.
 
 
 
Vedtaget på skolekommissionsmødet den 19. april 2017
 
 
 
Larslejsstræde 5 1451 København K | Tlf: +45 33 13 04 62 | E-mail: kontor@adm.sanktpetriskole.dk