Historie

 
Sankt Petri Skole blev grundlagt i 1575 som Musikskole (Skole for Sankt Petri Kirke's kordrenge), vi ser altså tilbage på en århundrede lange tradition.  
 
Musikskolen vi kender i dag, en afdeling på Sankt Petri Skole, er med sin grundsten lagt i 2011, ikke helt så gammelt.  
 
I årene op til grundlæggelse, blev det mere og mere tydeligt, at efterspørgsel blandt forældre efter en musikalsk uddannelse af eleverne var stort. For at kunne dække denne behov, blev et musikudvalg, ledet af Marion Claudin, musik-faggruppeleder, dannet. Med i udvalget var desuden den tidligere skoleleder Dagmar Leng Rasmussen, kantor af Sankt Petri Kirke og korleder Mark Baumann, SFO-leder Peter Ambs-Thomsen, formand for forældrerepræsentantskab Marc Crommé og formand for skoleforeningen Angelika Kokholm (siden 2018 gift Bowes), som I 2012 blev indstillet som musikskoleleder. 
 
Målet var, at grundlægge en musikskole, som kunne tilbyde undervisning på det samme højt faglige niveau som skolen. Til priser, som er konkurrencedygtigt, men som også dækker alle omkostninger.  Efter mange rechercher og markedsundersøgelser, meget over- og frivilligt arbejde, som blev investeret i projektet, kunne vi præsentere et koncept til skolemkommissionen, som var og fortsat er levedygtigt. 
 
I september 2011, med 150 tilmeldte elever og musikskolelærere til instrumenterne klaver, violin, blokfløjte, guitar, trompet, saxofon, slagtøj, el-guitar og gruppeundervisning lagde vi grundstenen. Sidenhen vokser musikskolen sig stort. I 2018 kunne vi registrere over 300 elever og nærmer os derved vores rummelige begrænsinger. Tilbudet omfatter imidlertid også bratsch, cello, sang, tværfløjte, klarinet, obo, fagot, percussion, el-bas, popsang og mange sammenspilsgrupper. 
 
Andelen af Sankt Petri Skoles elever i musikskolen ligger siden 2011 stabilt omkring 40 %, siden 2015 har vi desuden åbnet porterne for musikskoleelever i forskolealderen. Desuden kan tidligere Sankt Petri elever fortsatte deres musikundervisning på musikskolen. Vore koncerter, konkurrencer og workshops er blevet en fast del af skolens hverdag. 
 
 
Larslejsstr├Žde 5 1451 K├Şbenhavn K | Tlf: +45 33 13 04 62 | E-mail: kontor@adm.sanktpetriskole.dk