NYHEDER


 

”Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne…”


Det er en helt speciel oplevelse, at se de mange børn, søskende, forældre, familie og venner, som var mødt op og i en festlig stemning sang med på lanternesangene, til lyden af trompetblæserne. Og det var et langt festoptog med lysende lanterner der tog sin gang ned af Larslejsstræde og videre ind i Ørsteds Parken, hvor lyset gav et hyggeligt genskær
ned i søens vand. Inde i kirkens varme blev der sunget igen og alle fik historien om Sankt Martin (Sankt Morten) at høre, om hvordan han delte sin kappe i to og delte den med en fattig og frysende mand. Det er en dejlig tysk tradition som vi med glæde har lært at kende og tage del i. Lyset der skinner i mørket, samværet med familie og venner og forbilledet på
næstekærligheden. Sankt Petri skole, Kirken og Skoleforeningen er alle et mødested og en arena for dansk og tysk kultur til glæde for mange.
I sfoen møder vi også de forskellige traditioner samt skikke, og derudover forskellige måder hvorpå dansk og tyske familietraditioner og opdragelsesmønstre omsættes i en hverdag. Der kan til tider være store forskelle og måder at varetage mange af hverdagens handlinger på. Generelt er det heldigvis ”den sunde fornuft”, en øget kommunikation og viljen til at lytte, som danner grundlaget for børnenes gode oplevelser i tiden efter skoleundervisningen. I dag benytter antropologer, sociologer og andre beslægtede studieretninger ofte en definition af kultur som: ”Et møde mellem mennesker” og vores skole er da også en ”Begegnung schule”. Det er i mødet, at vi opbygger vores relation og det er i mødet at vi erkender forskellig og ligheder.
Vi ønsker for alle der kommer i berøring med vores skole at få den gode oplevelse af et berigende kulturmøde.

 
af Peter Ambs-Thomsen
Afdelingsleder SFO