Med Mose gennem havet! Sankt Petris BørneKirkeDag 2014

Hvordan var det, da Israel flygtede ud af Egypten? Børn, BørneKirkeDagsteamet og BørneKirkeDagsbandet var på sporet af dette spændende spørgsmål på årets BørneKirkeDag.  Helt i ånden om udvandringen blev der bagt matze-brød, lavet Moses-tasker, bygget pyramider, prøvespist Seder-retter og sunget  exodus-sange.Lieder gesungen. Selve historien med faraoen, Egyptens plager og havet der deler sig, blev fortalt som en fotohistorie, som man kan sei galleriet her sammen flere indtryk fra dagen, der gik med at klippe-klistre, synge og spise.

Tak for mad til Horst og Kirsten Kraft, der havde lavet maden.