Reformation, politik og fint bsøg i anledningen af menighedens 439. fødselsdag

Det var en fin fødselsdagsgave for Sankt Petri at få besøg af Dr. h.c. Nikolaus Schneider. Nikolaus Schneider, formanden for rådet for den evangeliske kirke i Tyskland (EKD) og i kraft af dette øverste repræsentant for ca. 24 millioner evangeliske kristne i Tyskland, holdt festprædikenen i forbindelse med musikgudstjenesten den 16. marts 2014 og talte ud fra årets løsen: „Reformation og  politik“.

På Københavnerprogrammet for Nikolaus Scheider hans hustru Anne Schneiders stod ud over gudstjenesten og fødselsdagskaffe med menigheden desuden et møde med menighedsrådet, den tyske ambassadør, Michael Zenner og Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen. Ægtepaaret Schneider blev ledsaget af Oberkirchenrat Christop Ernst, EKD's ansvarlige for Nord- og Vest-Europa. 

Især Nikolaus Schneiders engagerede prædiken over Lukas 4, 16-21 gjorde et uudsletteligt indtryk på Sankt Petris menighed. Schneiders fortale for en kirke, der med evangeliet som basis blander sig politiske spørgsmål,  kan læses her.

I højre spalte ses nogle nedslagspunkter fra fødselsdagen, der sluttede med en musikalsk lækkerbisken i form af en kammermusikkoncert kl. 14.

Som optakt til fødselsdagsfestlighederne havde den tyske ambassdør inviteret til en reception for Nikolaus Schneider i residensen. Botschafter Zenners tale  i anledning af receptionen kan læses her. Sankt Petri fortsætter med festivitas: den 25. maj festligholder vores kantori sit 25 år jubilæum.

En stor tak til gårsdagens fotografer Christen Rindorf (fotos 1-7) og Mike Krebs (fotos 8-10)!