Særlige tilbud

 

iPad projekt

I 10. klasse får alle elever på Sankt Petri Gymnasium en personlig iPad udleveret til uddannelsesbrug.

Den kan benyttes i alle fag og også til hjemmearbejde. Alle klasselokaler har smartboards.

 

Studieture

Når de nye gymnasieelever starter, er der en introtur til et sted i Danmark. I 2. g går studieturen til Tyskland, hvor der er intensiv undervisning i biologi, fysik og kemi på universitetet i Göttingen. På 3. år går studieturen til et engelsktalende land i Europa, hvor fokus er på sprog, kultur, sport og naturvidenskab.

 

Operation Dagsværk

Sankt Petri gymnasie deltager i Operation Dagsværk, som går ud på, at eleverne én dag i november arbejder frivilligt til fordel for at børn og unge kan få uddannelse. Eleverne får penge for deres arbejde, som videresendes til Operation Dagsværk, der laver undervisning for børn og unge i ulande.

 

Rollespil

SPUN er et frivilligt tilbud om at deltage i rollespil. Ca. en gang om ugen mødes eleverne til rollespil. I slutningen af året deltager rollespilsholdet til et internationalt stormøde i Bonn, hvor rollespillere fra hele Tyskland deltager, samt de andre rollespillere fra udenlandske tyske skoler.

 

Elevfester

Der er 4 fester årligt på Sankt Petri, hvor alle gymnasieeleverne fester sammen. Elevrådet planlægger festerne og hvad der skal ske til festerne, hvilket for eksempel kan være en temafest.

 

Intro-tysk/Intro-dansk

Elever på gymnasiet får introduktion til tysk/dansk alt efter, hvad de i forvejen kan. Der undervises i Dansk Som Fremmedsprog, og undervisningen understøtter de danske timer. Der laves individuelle undervisningsforløb på meget små hold, så der er maksimalt udbytte.

 

Flerårig undervisning

De fag, der er på dansk, er fordelt over flere år. Det drejer sig om samfundsfag, historie og dansk. Samfundsfag er på C niveau og er strækker sig over 2 år. Historie og dansk er på A niveau og er begge 3 årige fag.

 

 

 

 
 
Larslejsstræde 5 1451 København K | Tlf: +45 33 13 04 62 | E-mail: kontor@adm.sanktpetriskole.dk