Maleriet med reformatorene i Sankt Petri

 

Maleriet med reformatorerne i Sankt Petri Kirke viser 16 teologer samlet om et bord, hvor evangeliets klare lys brænder. I 1600-tallet var dette motiv –

frem for alt i Nederlandene – meget udbredt som træsnit, kobberstik og maleri.

Både teologerne og figurerne i forgrunden kunne variere fra version til version. Maleriet i København har sin oprindelse i det kobberstik, der vises på bagsiden.

Derfor er teksten tværs over bordet skrevet på nederlandsk: »’t Licht is op den kandelaer gestelt« (‘lyset er sat på lysestagen’).

Under denne titel er motivet kendt i Nederlandene. Lysestagen hviler på en bog med

navnet »EUANGELIO«. Det er hverken nederlandsk eller tysk,

men en latinsk dativ- eller ablativform af evangelium, der i daglig tale givetvis forekom

oftere end nominativen (»det står i evangelio …«).

 

Bogstaverne A til Q ved siden af personerne forklares nederst på kobberstikket i vers. Rækkefølgen er nogenlunde kronologisk, men placeringen omkring bordet er det ikke.

Da maleriet blev restaureret i 2012, blev der fundet spor, som tyder på, at kobberstikkets forklaringer oprindeligt også kan have stået på dette maleri, som sandsynligvis blev til omkring år 1700.

Senere blev den biografiske del overmalet og erstattet af den lapidariske meddelelse »D: Martin Luther Mit Seinen Wenigen Vorgängern und Vielen Nachfolgern. Zur Erläuterung, der ReformationsGeschichte«

(‘Dr. Martin Luther med sine få forgængere og mange efterfølgere, til forklaring af reformationshistorien’). Det passede udmærket til en luthersk kirke, men var også ret dristigt, motivets historie taget i betragtning.

Det stammer fra England og Nederlandene og viser frem for alt reformerte teologer.

 

Følgende personer ses på billedet:

Siddende fra venstre: Martin Bucer (bogstav G, 1491–1551, Strasbourgs reformator), Jan Hus (B, ca. 1370 – 1415, kirkekritiker), Philipp Melanchthon (I, 1497–1560, Luthers kollega som professor i Wittenberg),

Hieronymus fra Prag (C, efter 1370 – 1416, kirkekritiker), Martin Luther (E, 1483–1546), Jean Calvin (H, 1509–1564, Genfs reformator),

Theodor Beza (P, 1519–1605, Calvins efterfølger i Genf) og John Wycliffe (A, ca. 1330 – 1384, kirkekritiker).

 

Stående fra venstre: Heinrich Bullinger (N, 1504–1575, Zwinglis efterfølger i Zürich), Pietro Vermigli (K, 1499–1562, teologiprofessor af italiensk afstamning i Strasbourg, Oxford og Zürich), John Knox (L, 1514(?)–1572, Skotlands reformator),

Huldrych Zwingli (D, 1484–1531, Zürichs reformator), Hieronymus Zanchius (O, 1516–1590, teologiprofessor af italiensk afstamning i Strasbourg og Heidelberg), William Perkins (Q, 1558–1602, puritansk teolog),

Matthias Flacius (M, 1520–1575, luthersk teolog fra Istrien, grundlæggeren af den protestantiske kirkehistorieskrivningen) og Johannes Oecolampadius (F, 1482–1531, Basels reformator).

 

I medaljonerne fra venstre: Georg III., den fromme, fyrste af Anhalt (1507–1553), Jan Łaski (1499–1560, reformert teolog af polsk afstamning i Østfrisland og London),

Guillaume Farel (1489–1565, reformert teolog i det fransktalende Schweiz), Johannes Sleidanus (1506–1566, reformationshistoriker), Filips van Marnix (1540–1598, reformert politiker og forfatter)

og François Junius (1545–1602, teologiprofessor i Heidelberg og Leiden).

 

Som det fremgår af årstallene, kan de 16 teologer umuligt have mødt hinanden omkring et bord, da ikke alle af dem levede på samme tid.

Set med det 17. århundredes øjne, er udvalget af teologer ret økumenisk, fordi de repræsenterede delvis ret forskellige dogmatiske positioner. Den katolske kirke blev derimod regnet blandt evangeliets fjender.

I forgrunden forsøger en kardinal, en djævel, en pave og en munk forgæves at puste evangeliets klare lys ud. På kobberstikket ses, at de luftstrømme, som sendes mod lyset, bærer påskrifter:

»Verkeerde Geleertheit« (‘forkert lærdom’), »Leugengeest« (‘løgneånd’), »Valsche Succeßi« (‘falsk succession’ – henviser til paverne som Peters efterfølgere) og »Schynheilicheit« (‘skinhellighed’).

Nogle teologer lader til at kikke lidt desinteresseret til side. Det er der en meget enkel forklaring på. Kunstneren stykkede motivet sammen fra ældre portrætter, og af nogle personer kendte han kun billeder i profil.

Maleren af billedet i Sankt Petri Kirke kendes ikke.


Jürgen Beyer