NYHEDER


 

Samtidskunstværker 30 x 30

 
Der har været brede rammer for elevernes arbejde med samtidskunst på muspra 2-holdet. Det har krævet struktur, ansvarlighed, tålmodighed og ikke mindst god energi til at gennemføre projektet.
Eleverne på det nye valgfagshold muspra 2 havde et stort ønske om at arbejde med gadekunst. Det kunne vi sagtens. Vi lagde ud med at undersøge vores nærmiljø, hvor eleverne gik ud og affotograferede forskellige værker, som de fandt interessante. Eleverne arbejdede herefter med deres udvalgte værker ud fra en analysemodel og holdt oplæg for hinanden, hvilket førte til mange spændende samtaler om kunst på holdet. Hvad er egentlig kunst? Hvornår stopper vi op på gaden? Hvad interesserer os egentlig og hvorfor? Kan alle bare lave kunstværker?
Efter de forskellige oplæg havde eleverne fået blod på tanden og ville enormt gerne lave deres egne gadekunstværker. Der var mange gode idéer og mange overvejelser omkring klassens samlede projekt. Vi fandt frem til nogle fælles retningslinjer; at eleverne skulle lave deres projekt på en træplade på 30 gange 30 centimeter, og at værket skulle have et indhold. Det var også et krav, at alle elever skulle lave en skitse og beskrivelse af deres projekt samt skrive logbog efter alle lektioner.
Allerede efter første lektion bevægede vi os i retning af samtidskunst i stedet for at beskæftige os med gadekunst. Vi havde i