Optagelseskriterier 0. klasse


0. klasse dansk tællemåde/1. klasse tysk tællemåde påbegynder indskolingen på Sankt Petri Skole.

Optagelse af elever sker efter følgende kriterier:
Barnet bør
 • i løbet af det kalenderår, hvor indskolingen sker, fylde 6 år og være udviklet alderssvarende
 • beherske det danske eller det tyske sprog godt

Hvis der er flere børn på ventelisten, end skolen kan optage, træffer skoleledelsen et valg.

Udvælgelsen sker ud fra følgende kriterier:
  1. skolens vurdering af barnet i forhold til skoleparathed og sprog ud fra besøgsdagene
  2. søskende på Sankt Petri Skole
  3. tysksprogede familier og/ eller dansk/tyske familier
  4. tidspunktet ved opskrivningen
  5. familier som er medlem af Sankt Petri Menighed
Skolen bestræber sig på at imødekomme ønsker fra danske forældre.


Optagelsesprocedure 0. klasse


Forældrene sender skolen en udfyldt tilmeldingsblanket og indbetaler indmeldelsesgebyr.
I november/december før indskolingsåret gennemføres:
• infoaften for kommende forældre
• besøgsdag for indskrevne børn
• meddelelse om bindende optagelse.
 

Quereinsteiger (udefrakommende elever)

 
Fra 1.- 9. klasse:
 • „Quereinsteiger“ fra Tyskland uden danske sprogkundskaber bliver optaget uden videre
 • „Quereinsteiger“ fra Tyskland med danske sprogkundskaber bliver optaget så vidt muligt
 • „Quereinsteiger“ fra Danmark: Fra 1. klasse optages kun børn, som råder over tilstrækkelige tyskkundskaber.
En eventuel optagelse er ligeledes afhængig af en prøveuge på det ønskede klassetrin og en positiv udtalelse fra elevens tidligere skole.
 

Kompetence til optagelse af elever

 
Beslutningen om optagelse af elever træffes af skoleledelsen. Afgørelsen bliver foretaget på baggrund af de ovennævnte kriterier. 
 
Larslejsstr├Žde 5 1451 K├Şbenhavn K | Tlf: +45 33 13 04 62 | E-mail: kontor@adm.sanktpetriskole.dk