Forældrebetaling skoleår 2019/2020

 

Skole

 
Betaling
Betalingen af skolepenge og SFO skal foretages gennem PBS (Pengeinstitutternes Betalingssystem). Opkrævningen sker den 10. i måneden.
Der er et indmeldelsesgebyr på 600 kr.

 

Optagelsesgebyret for 0. klasse er 2.200 kr.
 
Barn Skolepenge / 12 gange om året
1. barn 2.150 kr.
2. barn 1.900 kr.
3. barn 1.400 kr.
4. barn 0 kr.
 
Ved skolestart hvert år opkræves 300 kr. til vedligeholdelse af bogbestanden.
 
 
Udmeldelse
Udmeldelse af elever skal ske skriftligt med 2 måneders varsel til skolens kontor den første i måneden. Ved udmeldelsen skal elevens nye skole oplyses.
 

SFO (skolefritidsordning)


Åbningstid: kl 7.00 - 8.00 og kl. 13.00 - 17.00

SFO er et tilbud til elever fra 0. til 5. klasse.

 

Priser for SFO i skoleåret 2019/2020

 

Tid Pris / 11 gange om året
Enhedspris per måned
1.300 kr.
5 timer om ugen 650 kr.

Juli er betalingsfri.

Udmeldelse
Skal ske skriftligt direkte til ledelsen af SFO med to måneders varsel til den 1. i en måned.

 

Ansøgning om nedsættelse af skolepenge eller SFO-betaling


Skolen kan i særlige tilfælde, efter ansøgning, give delvis friplads.
Ansøgningen skal fornyes hvert år, og ansøgningen skal være skolen i hænde senest den 1. september.
Ansøgninger, der modtages efter denne dato, kan ikke efterkommes.
Ansøgningsskemaer fås på skolens kontor.


 
Larslejsstr├Žde 5 1451 K├Şbenhavn K | Tlf: +45 33 13 04 62 | E-mail: kontor@adm.sanktpetriskole.dk