Musical 8.-9. klasse

 

Vårbrud i Falkonersalen

En tradition er skabt

 
31. marts 2009 var dagen, hvor grundstenen blev lagt til en ny tradition i Sankt Petri Skole.

Den dag - eller rettere den aften - opførte 8.-9. klasse under ledelse af en lille håndfuld entusiastiske lærere "Vårbrud" - en musical i tidens stil og ikke mindst i tråd med den målsætning skolen har med henblik på fremover også at markere sig på et højt kunstnerisk niveau.

Stedet var unikt: Radisson SAS Hotel stillede med stor velvillighed faciliteter til rådighed og alle eleverne gav deres ypperste i forsøget på både at leve op til de fashionable rammer og ikke mindst de meget store forventninger, der fra alle sider var stillet til projektet.

Alle forventninger blev opfyldt. Klapsalverne fra de flere end 500 forældre og venner, der overværede opførelsen i Falkoner Salen, ville ingen ende tage. Og af god grund: Trods alle de begyndervanskeligheder og det stress, der naturligt følger med i en proces, som den eleverne og lærerne i forening gennemgik, var resultatet enestående. Hensigten med musicalen var på overordnet niveau at danne udgangspunkt for en tradition, der ikke bare underbygger Sankt Petri Skoles særstilling på det danske undervisningsområde, men også medvirker til at give eleverne en uvurderlig ballast for livet.

Som sådan indgår musicalen direkte i den del af undervisningen, der underbygger almen dannelse. Musicalen viste sig at styrke det sociale sammenhold eleverne imellem, kønnene imellem og relationerne til lærestaben (respekten for erfaring og ekspertise, tillid og imødekommenhed). Dette fremgik ikke mindst af musicalens afsluttende fase, hvor glæden og det sociale fællesskab lyste ud af øjnene på samtlige deltagere - herunder den applaus, der mødte ledergruppen.

Desuden gjorde musicalen eleverne scenevante. Denne egenskab har stor betydning i voksenlivet - dels i de situationer, hvor eleverne på ny måtte befinde sig under stærk eksponering fra et større publikum, dels hvor eleverne i en forsamling ikke skræmmes fra at tage ordet, hvor det måtte være relevant. Herunder blev elevernes selvværd og selvtillid også styrket som konsekvens af deltagelsen i musicalen.  
 
 
 
Romeo und Julia 2009/2010
 
Sangen om Larsen 2010/2011
 
GREASE 2011/2012
 
 Kom forbi  2012/13
Larslejsstr├Žde 5 1451 K├Şbenhavn K | Tlf: +45 33 13 04 62 | E-mail: kontor@adm.sanktpetriskole.dk