Muspra (musisk-praktiske fag)

De musisk-praktiske fag så som billedkunst, musik, hjemkundskab, drama mv. undervises på klassetrinnene 4 til 7 i den såkaldte muspra-ordning. Muspra I omfatter eleverne fra klassetrinnene 4 til 5, muspra II klassetrinnene 6 til 7. Eleverne vælger indenfor den nævnte fagrække én gang hvert halve år.  
Muspra III omfatter klassetrinnene 8 og 9 og er organiseret som et musical-projekt, se også under menupunktet "Musical".
 
Larslejsstr├Žde 5 1451 K├Şbenhavn K | Tlf: +45 33 13 04 62 | E-mail: kontor@adm.sanktpetriskole.dk