„Dagens kollekt går til vores fadderskabsbørn…“

 

Ca. en gang om måneden er denne oplysning del af meddelelserne under gudstjenesten. Men i den forbindelse er der for det meste ikke tid til at gå i dybden med baggruden for vores fadderskabsbørn. Det råder vi bod på her - måske især som en oplysning for vores mange nye menighedsmedlemmer. 
 
Vores engagement for børn i nød er bestemt ikke af nyere dato: allerede for 40 år siden holdt vi basarer, hvor pengene gik til en Waldenser–menighed og deres fadderskabsbørn in Riesi på Sicilien. Nogle menighedsmedlemmer valgte endvidere at blive fadder i eget regi. 
 
Gennem den danske organisation „VERDENS BØRN - International Børnehjælp“ overtog vi i 2004 det første nye fadderskab for en pige i en børnelandsby for tamiler i Indien. Takket være donationer, kollekter og bidrag indsamlet af og blandt vores konfirmander kunne vi i det følgende år rejse midler til yderligere 3 fadderskabsbørn, således at vores menighed nu har fire fadderskabsbørn i Indien og Bangladesh.
 
Gennem indgåelse af fadderskaber og sponsorer hjælper „VERDENS BØRN“ børn i hele verden. De får en skolegang, der ofte rækker ud over grundskolen. Derudover får mange af disse børn mulighed for at bo på et børnehjem.  „VERDENS BØRN“ tager sig af op imod 3.000 børn. 3.000 børn, der får hjælp til en bedre start i livet, synes måske ikke af meget i en verden, hvor millioner lider nød. Men for det enkelte barn er der en verden til  forskel.
 
Mange frivillige bruger mange timer af deres fritid og uden honorar, for at dette arbejde kan lykkes. „Her går din støtte ubeskåret til børnene“ – lyder  „VERDENS BØRNs“ motto. Kun 3% af midlerne går til administrationsomkostninger. Og disse udgifter tages ikke fra fadderskabsbidrag eller sponsormidler, men dækkes hovedsageligt af tipsmidler og indtægter fra tøj- og frimærkeindsamlinger.
 
P.t overfører vi godt og vel 2300 kr (= ca. 300 Euro) årligt til hvert af vores fadderskabsbørn. Efter al sandsynlighed vil vi snart være i stand til at at tegne et fadderskab for et femte barn. En stor tak til alle bidragydere i vores menighed!
 
Horst Kraft
 
 
 
 
 
Vi støtter 4 fadderskabsbørn gennem organisationen
"Verdens børn".
 
Læs mere om Verdens Børn HER!

 

Larslejsstræde 11 1451 Kopenhagen K | Tel: +45 33 13 38 33 | E-mail: kirchenbuero@sankt-petri.dk